REGLEMENT JOKEREN.

Aantal spelers: 4 Aantal kaarten: 107 (2 spellen van 52 met (on)gelijke rugzijde + 3 jokers) of anders Aantal spelers: 3 Aantal kaarten: 106 (2 spellen van 52 met (on)gelijke rugzijde + 2 jokers) DE KAARTEN De kaarten hebben de volgende puntenwaarde: Aas 10 of 1, Heer-Vrouw en Boer 10 punten, 10 t/m de 2 hebben de aangegeven cijferwaarde. De joker telt voor 1 punt, onder bepaalde omstandigheden voor 10 punten (zie onder HET SPEL). DOEL De bedoeling is dat men door het uitleggen van combinaties al zijn kaarten kwijtraakt. Is men als eerste speler al zijn kaarten kwijt dan is men winnaar. HET SPEL Nadat beslist is wie de gever is, deelt deze aan iedere speler 13 kaarten uit (één voor één). De resterende kaarten legt men als een dichte stok op tafel, alleen de bovenste kaart wordt open naast de stok gelegd. De bedoeling is dat men drie of vier gelijke kaarten van verschillende kleur (bijv. harten, ruiten, schoppen en klaveren vrouw) open op tafel legt. Ook mag men minstens drie opeenvolgende kaarten van één kleur uitleggen. Voor een eerste uitleg is echter een totaal van 40 punten vereist. Boer, vrouw, heer en aas (van één kleur) is 40 punten en zou men dus kunnen uitleggen. Aas, 2, 3 en 4 is echter slechts 10 punten; aas is hier als 1 uitgelegd. Men mag bij een eerste uitleg wel meerdere combinaties tegelijk uitleggen als men daarmee zijn 40 punten haalt, bijv; klaveren boer, vrouw, heer (30 punten) + ruiten aas, 2, 3 en 4 (10 punten). Heeft men een joker in handen en mist men een kaart om een combinatie te vormen dan mag men de joker de plaats van die kaart laten innemen, de joker telt dan echter het puntenaantal dat de kaart telt welke plaats hij inneemt. Heeft men bijv. klaveren 9, boer en vrouw, dan mag men de joker als klaveren 10 toevoegen. Heeft men in dat geval nog geen andere combinatie dan kan men nog niet uitleggen want men heeft nog maar 39 punten. Als er gegeven is mag de linker speler van de gever het spel openen, d.w.z. men pakt een kaart van de dichte stok en legt een kaart uit zijn/haar handen (of eventueel de kaart die men van de stok nam) op de open stapel. Ook mag men omdat hij/zij de eerste speler is de door de gever opengestelde kaart zonder voorwaarde nemen en bij zijn/haar kaarten voegen, men legt dan een kaart uit zijn/haar handen open op tafel. Iedere volgende speler die aan de beurt is mag die eerste open kaart (alleen die ene kaart) ruilen zonder de voorwaarde dat men daarmee de vereiste 40 punten van uitleggen haalt.

Als een door de vorige speler weggelegde kaart aansluit aan een al op tafel liggende combinatie dan mag de speler die dan aan de beurt is die kaart van de stapel nemen en hem direct bij die combinatie aansluiten. Men mag bij elke op tafel liggende combinatie aansluiten ongeacht bij wie die ligt, doch moet in dat geval wel zelf met 40 punten of meer op tafel liggen. Heeft een van de spelers een of meer combinaties uitgelegd waarin een joker voorkomt dan mag iedere speler die aan de beurt is die joker ruilen voor de kaart waarvoor die joker in de plaats ligt, echter moet men aan de voorwaarden voldoen dat men zijn/haar vereiste 40 punten van uitleggen eerst zelf op tafel heeft liggen. Is een van de spelers al zijn kaarten kwijt dan is men de winnaar. Let wel: Met het uitleggen van de laatste kaarten moet men er rekening mee houden dat men altijd één kaart op de stapel moet deponeren. Als men bij het uitleggen van de kaarten de kaart(en) heeft los gelaten mag men deze niet meer oppakken en anders gebruiken als voor de combinatie die zojuist is neer gelegd

MFA de Windhoek

t.a.v. Klaverjas/Joker vereniging Troef 9

Ringdijk 187

8244 BJ Lelystad Haven

Tel: 0320-260001

Mail: info@klaverjasjokerverenigingtroef9.nl

Mail: riareijm@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/kjv.troef.9